Äärioikeisto nousee uudelleen Portugalissa – poliisin tukemana

Proletaarit

Toinen osa artikkelisarjassa, jossa käsitellään portugalilaisessa yhteiskunnassa esiintyvän rasismin taustoja ja äärioikeiston nousua maassa. Ensimmäinen osa on luettavissa täällä.

Rasismi on aina ollut läsnä Portugalin yhteiskunnassa, osittain johtuen maan menneisyydestä.

Jo 1400-luvulla aloitettu merentakaisen imperiumin rakentaminen teki Portugalista vanhimman ja pitkäaikaisimman länsieurooppalaisen siirtomaavallan. Afrikan ja Etelä-Amerikan aluevaltausten lisäksi valtio anasti itselleen pienempiä valtauksia ympäri maailmaa. Portugali kävi myös tuottoisaa orjakauppaa 300 vuoden ajan: laivauksissa kuljetettiin arviolta 4,6 miljoonaa orjaa, enemmän kuin minkään muun maan orjakaupassa.

Siirtomaiden itsenäisyysliikkeiden ja vapaussotien pakottamana Portugali siirtyi dekolonisaation tielle vuoden 1974 Neilikkavallankumouksen jälkeen. Pitkän siirtomaa-aikakauden jäännökset kuitenkin jatkuivat demokraattisella ajanjaksolla pyrkimyksinä uuskolonialistisiin suhteisiin entisten siirtomaiden kanssa.

Portugalilaisen kapitalismin nykyaikaistaminen 1960-luvulta alkaen, Salazarin hallinnon sopeutuminen vuoden 1945 jälkeiseen maailmanjärjestykseen, ja viime kädessä demokraattisen Portugalin liittyminen Euroopan talousyhteisöön ja sitten EU:iin –  kaikissa näissä prosesseissa maa hyötyi entisistä Afrikan siirtokunnista tulevasta työvoimasta, kuten Angolasta tai Kap Verdestä.

Tämä työvoima, yhdistettynä maan sisäiseen muuttoliikkeeseen maaseudulta teollisuuskeskuksiin, vaikutti…

View original post 1,128 more words

“Don’t Kill my Mother”: Racism and Police Brutality in Portugal

This is a rough draft in English of a Finnish language text published in Proletaarit.org In 2016, a coalition comprised of several afro-descendant organisations sent a report to the UN, in which they presented concrete data on racial inequality in Portugal. The report underlined that afro-descendants were, in relative terms, three times more in less…

“Älä tapa äitiäni!” – Portugalin rasistinen poliisiväkivalta tapaus tapaukselta

Proletaarit

Vuonna 2016 useiden afrikkalaistaustaisten yhdistysten koalitio lähetti YK:lle raportin, jossa esitti konkreettisia tietoja rasistisesta eriarvoisuudesta Portugalissa.

Raportissa korostettiin afrikkalaistaustaisten kohtaamaa rakenteellista syrjintää: heitä oli suhteellisesti kolme kertaa enemmän alhaisen koulutuksen ammateissa, ja saman tyyppisistä ammateista he saivat keskimäärin 103 euroa vähemmän palkkaa kuukaudessa. Heillä oli kaksinkertainen työttömyysaste. He asuivat seitsemän kertaa todennäköisemmin huonoissa asuinolosuhteissa.

On monia afrikkalaistaustaisia, joita syntyessään Portugalissa pidetään ulkomaalaisina ja jotka eivät nauti peruskansalaisoikeuksia. Laki estää Portugalin kansalaisuuden välittömän saamisen niiltä, jotka ovat syntyneet Portugalin maaperällä, mutta ovat maahanmuuttajien lapsia.

Mutta Portugalin rakenteellisen rasismin rumin ja barbaarisin ilmentymä on poliisiväkivalta afrikkalaistaustaisen enemmistön esikaupunkialueilla, etenkin Lissabonin kaltaisten suurten kaupunkien ympäristössä. Poliisin käsissä on parin viime vuosikymmenen aikana kuollut näissä naapurustoissa kymmeniä, usein hyvin nuoria ihmisiä.

Viime vuosien aikana jotkin näistä tapauksista ovat tulleet julkisuuteen, ja ne tarjoavat laajalle yleisölle välähdyksen raa’asta arkitodellisuudesta, jonka afrikkalaistaustaiset kohtaavat Portugalin lähiöissä. Paljon voitaisiin myös sanoa siitä väkivallasta ja rasismista, jota maan…

View original post 1,522 more words

Koronakriisin tuttu lääke: miljardeja yrityksille, heikennyksiä työläisille

Proletaarit

c8fb3e8a-1b3b-6e90-422e-bdf26cb7c350 Kuva: Valtioneuvosto

Hallitus ilmoitti perjantaina 15 miljardin euron talouspaketista, jonka tarkoitus on auttaa yrityksiä ja (väitetysti) ihmisiä yli koronaviruksen aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Paketti koostuu neljästä eri osasta: ensinnäkin, Finnveran valtuuksia nostetaan reippaasti, 2 miljardista 12 miljardiin. Ideana on, että Finnvera takaa lainoja, ja valtio maksaa niitä vasta sitten, kun yritykset eivät myöhemmin selviä lainoistaan. Toiseksi, hallitus antaa yrityksille mahdollisuuden lykätä verojen ja työeläkemaksujen suorittamista kevään yli. Kolmanneksi, yksityisten työnantajien työeläkemaksuja alennetaan määräaikaisesti. Lopuksi, 0,2 miljardia annetaan suorina avustuksina yrityksille.

On aivan selvää, että hallituksen toimenpiteillä on luokkapuolueellinen luonne. Mikään näistä toimenpiteistä ei pyri helpottamaan työläisten tilannetta välittömästi, vaan päinvastoin, lomautuksia helpotetaan lyhentämällä lomautusilmoitusaika neljästätoista viiteen päivään. Käyttöön otetaan sama lääke kuin edellisessä talouskriisissä: yrityksille heitetään rahaa ja toivotaan niiden pysyvän pinnalla, samalla kuin duunarien oikeuksia uhrataan pääoman alttarilla. Hallitus jopa teki tietoisen päätöksen olla välittämättä EU:n säännöistä ja totesi, että huolet valtion velkaantumisesta ovat tällä hetkellä toissijaisia. On…

View original post 384 more words

Merkitseekö Marin mitään muutosta?

Proletaarit

Marinin hallitus Marinin hallitus (Kuva: Valtioneuvosto)

Minulta kysyttiin, miten kommunistina suhtaudun Sanna Marininastumiseen pääministeriksi. Mediahehkutus maailman nuorimman pääministerin ympärillä on ollut suurenmoista, mutta mitä Marinin valinta konkreettisesti merkitsee? Ensisilmäyksellä, kun valtaan astuu työväentaustainen, nuorvasemmistolainen demarinainen joka vastustaa Natoa ja puolustaa työpäivän pituuden lyhentämistä, on tosiaan selvää, että jotain edistystä on tapahtunut edelliseen hallitukseen verrattuna. Tästä huolimatta epäilen vahvasti, että edistys jää lähinnä symboliseksi. En halua pilata juhlaa viiden nuoren naisen johtaman hallituksen ympärillä, mutta tahdon optimismi on pidettävä aisoissa järjen pessimismillä.

Meidän pitää olla todella varovaisia, kun arvioimme poliittista suuntaa henkilökohtaisten atribuuttien kuten iän tai sukupuolen perusteella. Sillä, että hallitusta johtaa maailman nuorin pääministeri on merkitystä, ja se voi tietysti heijastaa jonkinlaista yhteiskunnallista edistys, mutta ei välttämättä. Ei olisi mitään juhlittavaa, jos Susanna Kosken kaltaisesta nuoresta naisesta tulisi pääministeri. Kulmuni ei myöskään edusta edistystä millään tavalla. Ratkaiseva tekijä on edelleen poliittinen ohjelma.Marinin

View original post 400 more words

Portugali: jäikö talouskuripolitiikka ja uusliberalismi menneisyyteen?

Analyysi Portugalin poliittisesta tilanteesta lokakuun vaalien valossa

Proletaarit

1 - António_Costa,_European_Parliament_14-03-2018_european commissionpng Portugalin pääministeri António Costa. Kuva: Euroopan komissio

Monet Euroopan vasemmistossa, joskus myös Suomessa, ovat kehuneet Portugalin hallitusratkaisua viimeisten neljän vuoden aikana. Maata johti sosialistisen puolueen (PS) hallitus, jolla oli parlamentissa vasemmistoblokin (BE) ja CDU-koalition (johon kuuluu kommunistinen puolue PCP ja vihreät PEV) tuki. Monet esittivät tämän ratkaisun vaihtoehtona talouskuripolitiikalle ja mallina muille Euroopan maille. Tämän tulkinnan mukaan PS:n voitto äskettäisissä 6. lokakuuta pidetyissä eduskuntavaaleissa voidaan katsoa tärkeäksi voitoksi vasemmistolle. Voitto on erityisen tärkeä nyt, kun vasemmisto kokee massiivisia tappioita muualla Euroopassa. Mutta onko tämä todella työväenluokan ja vasemmiston voitto? Entä päättyikö talouskuripolitiikka Portugalissa todella vuonna 2015 PS:n hallitukseen nousun myötä? Maan viimeaikaisen historian analyysi on tarpeen näiden vaalien todellisen merkityksen arvioimiseksi.

Troikan vuodet

Vuoden 2011 alussa Portugali oli lähellä konkurssia. Se oli kuluttanut miljardeja pelastaakseen raunioituneita pankkeja vuoden 2008 kriisin seuraukselta, sekä muita rahoituslaitoksia, jotka menivät konkurssiin mm. korruption ja rikollisuuden vuoksi. Tuolloinen PS:n hallitus neuvotteli lainasta ns. troikan kanssa…

View original post 1,508 more words

Turussa marssittiin Rojavan puolesta

Proletaarit

rojava manif 19.10.2019 Kuva: Rojavan ystävät Turku

Viime lauantaina Turussa noin 350 ihmistä marssi protestiksi Turkin iskulle Rojavassa. Marssin lähtö- ja päättymispaikka oli Vanha Suurtori, jossa myös kuultiin puheita ja esityksiä. Marssin osallistujat vaativat mm. loppua Turkin miehitykselle Pohjois-Syyriassa, jo annettujen asevientilupien peruuttamista, diplomaattisten suhteiden katkaisemista Turkin kanssa sekä kauppasaarron asettamista Turkille.

Ennen marssia saimme kuulla opetusministeri Li Anderssonin puheen aiheesta. Andersson kertoi olevansa vihainen tämän tilanteen vuoksi. Hän puolusti Suomen hallituksen Turkin sotaretkeä vastaan esittämiä kannanottoja, jotka erottuvat huomattavasti edellisen hallituksen ulkopolitiikasta. Hän mainitsi, että asevientilupia Turkkiin ei myönnetä tästä lähtien, ja että katsotaan jos vanhoille luville on mahdollista tehdä jotain.

On tietysti hyvä asia, että maan hallituksen ministeri osoittaa soludarisuutta kurdien itsemääräämisoikeuden puolesta, ja on ilouutinen että meillä ei enää ole Timo Soinin kaltainen karikatyyri ulkoministerinä. Mutta, nykyisellä hallituksella on myös vastuunsa tässä asiassa: vaikka asevientiluvat Turkkiin nyt jäädytettiin, asebisnestä vanhoilla luvilla saa jatkaa vielä vuosia eteenpäin, eikä näkyvissä ole…

View original post 215 more words

Turussa vastustetaan Turkin iskua Pohjois-Syyriaan

Proletaarit

Tänään lauantaina Turussa osoitettiin mieltä Turkin iskua vastaan Rojavan alueelle Pohjois-Syyriassa. Noin 350 ihmistä kokoontui Turun kävelykadulle kello 13 jälkeen ilmaisemaan vastustuksensa Turkin sotilaallisen operaation suhteen. Samalla osallistujat osoittivat solidaarisuutensa Rojavan vastarintataistelijoita kohtaan, jotka nyt kohtaavat turkkilaisia ilmaiskuja ja tykistöhyökkäyksiä. Kuolleiden siviilien määrä kasvaa nopealla tahdilla ja tuhannet ihmiset ovat jo joutuneet pakenemaan kotoaan.

Mielenosoittajat puolustavat näin kurdien itsemääräämisoikeutta ja vaativat nopeita toimia hallituksen suunnalta: Suomen tulisi EU-puheenjohtajamaana toimia edelläkävijänä Turkin sotatoimien lopettamiseksi, peruuttaa jo myönnetyt asevientiluvat Turkkiin, katkaista diplomaattiset suhteet Turkin valtion kanssa, asettaa Turkki kauppasaartoon sekä asettaa Pohjois-Syyrian ylle lentokielto. Mielenosoituksessa kuultiin vetoomuksia myös turkkilaisten tuotteiden boikotoinnin sekä Turkkiin matkailun lopettamisen puolesta.

Mielenilmaisu on osa kansainvälistä toimintapäivää, joka vaati Turkin miehityksen lopettamista Rojavassa. Myös Tampereella osoitettiin tänään mieltä, ja Helsingissä mielenosoitus on jatkunut jo useamman päivän.

1

23456IMG_9445[2]

Tarvitsemme maailmanlaajuista työväenluokan solidaarisuutta ja joukkomielenosoituksia ympäri maailmaa vastustamaan Turkin veristä hyökkäystä. Emme voi luottaa EU:n tai Naton kaltaisiin imperialistisiin tahoihin, koska…

View original post 139 more words

Rinteen hallituksen budjetti: isot julistukset, pienet saavutukset

Proletaarit

Budjettiriihi Rinne ja Kulmuni Elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja pääministeri Antti Rinne budjettiriihessä / Kuva: Valtioneuvosto

SDP:n johtama ”kansanrintamahallitus” on sopinut seuraavan vuoden budjettiehdotuksesta. Rinteen hallituksen ehdotus epäilemättä poikkeaa suhteellisesti edellisten hallitusten politiikasta. Ensimmäistä kertaa moneen vuoteen budjetti ei tuo lisää leikkauksia, ja siinä jopa vahvistetaan rahoitusta tärkeille aloille, kuten korkeakoulutukseen. Hallitus myös pyrkii purkamaan joitakin Sipilän hallituksen työväenvastaisia toimenpiteitä, mm. kumoamalla aktiivimallin ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Mutta onko tämä niin iso murros vasemmistolle kuin monet väittävät?

Mitä saatiin aikaan?

Rinteen hallituksen rahalliset panostukset eivät korvaa viime vuosien rajuja leikkauksia. Esimerkiksi ammattiliitto OAJ arvioi, että vuosina 2012-2019 koulutuksesta leikattiin 2 miljardia, joista tämän hallituksen lisärahoitukset, jotka ovat vain kymmenien miljoonien luokkaa, korvaavat vain pienen osan aiemmista leikkauksista. OAJ:n mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijakohtainen rahoitus on pienentynyt 23 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2017, mikä tarkoittaa kokonaisbudjetissa noin 436 miljoonan euron vähennystä suhteessa siihen, että yksikköhinta olisi pidetty reaalitasoisesti samana. Hallituksen budjetissa ammattikorkeakoulut saavat vain 20 miljoonan…

View original post 689 more words

General Motorsin autotyöntekijät lakkoon Yhdysvalloissa

Proletaarit

kuva Kuva: UAW International Union

Lähes 50000 General Motorsin (GM) työläistä menivät lakkoon viime maanantaina. Amerikan suurin autonvalmistaja ei päässyt sopimukseen palkka- ja terveydenhuolto-olosuhteista United Auto Workers (UAW) ammattiliiton kanssa.

Liiton paikallisedustajat tapasivat viime sunnuntaina aamulla sen jälkeen, kun General Motorsin vuoden 2015 työehtosopimus päättyi lauantai-iltana. Ammattiliitto päätti ryhtyä työtaisteluun maanantaina. Työntekijöiden vaatimuksiin kuuluvat paremmat palkat, parempi ​​terveydenhuolto, osuus yrityksen voitoista ja työpaikkojen turvallisuus. Tämä on GM: n ensimmäinen merkittävä pysähdys vuoden 2007 jälkeen.

Lisäksi UAW on taistellut estääkseen GM:ia sulkemasta autojen kokoonpanotehtaita Ohiossa ja Michiganissa. Samana päivänä kun UAW:n edustajat päättivät ryhtyä lakkoon, 850 huoltotyöntekijää viidessä GM:n laitoksessa käveli protestina ulos työpaikastaan.

UAW:n varapuheenjohtaja Terry Dittesin mukaan “samalla kun taistelemme parempien palkkojen, kohtuuhintaisen terveydenhuollon ja työpaikkojen turvaamisen puolesta, GM on viimeisten kolmen vuoden ajan kieltäytynyt asettamasta ahkerasti työskenteleviä amerikkalaisia ​​ennätyksellisten 35 miljardin dollarin voittojensa edelle. Olemme yhtenäisiä pyrkimyksissämme saada aikaan sopimus, jonka jäsenistömme ja heidän perheensä ansaitsevat. “

Tämä…

View original post 68 more words