Pitämäni puheenvuoro “Työpaikkoja, ei sakkoa!” -mielenosoituksessa (Turku, 12.6.17)

Hyvää iltapäivää ja kiitos tähän tärkeään mielenosoitukseen osallistuville! Joukkotoiminta on nykyään tärkeämpää kuin koskaan jos halutaan puolustaa meidän yhteiskunnallisia oikeuksia, niin kuin oikeutta työhön. Työttömyys uhkaa kaikkia Suomessa olevia työläisiä, mutta se vaikuttaa meihin maahanmuuttajiin erityisellä tavalla. Maahanmuuttajille, koulutuksen tasosta riippumatta, on ylipäätään haastavampi löytää työtä kuin kantasuomalaisille. Pienet asiat, joka kantasuomalaisille ovat merkityksettömiä, ovat valtavan tärkeitä maahanmuuttajille ja ulkomaalaistaustaisille.

Ensinnäkin, maahanmuuttaja ja ulkomaalaistaustainen kärsii jatkuvasti rakenteellisesta rasismista tai muukalaispelosta; se on jokapäiväistä rasismi jota usein ei edes huomata. Ulkomaalaiselta kuulostava nimi voi vaikuttaa kielteisesti työpaikkahakemukseen, jopa vaikka hakija on syntynyt Suomessa ja puhuu suomea äidinkielenä. Rasismi ja muukalaispelko työmarkkinoilla on hyvin tutkittu asia.

Myös kieli aiheuttaa paljon ongelmia maahanmuuttajille. Suomi on todella vaikea kieli oppia ja aina ei tarjota riittäviä suomen kielen kursseja. Suomen kielen enemmistön alueilla ruotsin kielen kursseja maahanmuuttajille ei ole ollenkaan, vaikka ruotsin kielen taitoa edellytetään monissa työpaikkailmoituksissa. Osa näistä 25 miljoonasta eurosta minkä kaupunki maksaa Kelalle sakkona, voisi myös suunnata maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kielikursseille, niin että parannetaan heidän työllistymismahdollisuuksia.

Toisaalta, kursseille osallistuminen ei välttämättä riitä menestykselliseen kotoutumiseen. Suomen kielen oppiminen sujuu paljon paremmin jos oppilailla on mahdollisuus systemaattiseen vuorovaikutukseen kantaväestön kanssa. Tämä ei toteudu jos laitetaan oppilaat 7 tuntia per päivä suljettuun luokkaan ilman kontakteja suomalaisten kanssa. Kielikursseja on järjestelmällisesti täydennettävä kulttuuritapahtumilla jotka tuovat yhteen maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia.

Lisäksi, kielen oppimista on täydennettävä ammattikoulutuksen kanssa. Nykyään on yleensä mahdollista päästä ammattikurssille pelkästään kun maahanmuuttaja osaa jo suomea. Molemmat asiat, kieli- ja ammattikoulutus, voidaan yhdistää ja näin parantaa maahanmuuttajien kotoutumista sekä työuran mahdollisuuksia.

Maahanmuuttajilla myös yleisesti puuttuu yhteiskunnallisia verkostoja, jotka ovat todella tärkeitä kun suurin osa työpaikoista on “piilotyöpaikkoja”, eli työpaikkoja jotka eivät näy julkisuudessa. Näissä tapauksissa, yhteiskunnalliset verkostot ovat ehdottomasti tarpeellisia. Maahanmuuttajien verkostot ovat ylipäätä heikompia kuin kantasuomalaisilla. Lisäksi, maahanmuuttajilla on yleensä vähemmän tietoa siitä miten työmarkkinat konkreettisesti toimivat, mikä vaikeuttaa vielä enemmän heidän työelämää.

Suomen ja EU:n maahanmuuttopolitiikan on myös muututtava. EU:n ulkopuolelta tuleville ihmisille, erityisesti Afrikasta ja Lähi-Idästä, on vaikea päästä Eurooppaan tai Suomeen etsimään työtä, kun maahanmuuttopolitiikka on niin tiukka. Yhtäältä, monet valittavat että on liikaa turvapaikanhakijoita Suomessa; toisaalta, ei EU-kansalaisille ei anneta mahdollisuutta tulla etsimään työtä Suomeen. Tämän tilanteen epäreiluus on vielä selkeämpi kun suuryritysten mahdollistetaan käyttää halpaa työvoimaa joka tulee muista köyhemmistä maista, Suomen työlakiin verrattuna huonommilla työsuhteilla.

On sellaisia ryhmiä jotka syyttävät maahanmuuttajia työttömyydestä ja julkisten varojen turhasta käytöstä. Perussuomalaiset ovat pääesimerkki näistä äärioikeistolaisista ryhmistä, jotka ovat onnistuneet vaikuttamaan hallitsevaan luokkaan. Hallituksessa istuvat perussuomalaiset ovat kuitenkin osoittaneet että he eivät ole mikään vaihtoehto EU:n johtamalle kurjistamispolitiikalle. Perussuomalaiset ovat pelkästään pienempi ja rasistisempi versio kokoomuksesta. Heidän avulla pyritään jakamaan työväenluokkaa kahteen joukkoon: suomalaiset työläiset ulkomaalaisia työläisiä vastaan. Näin pyritään heikentämään työväenluokkaa.

Emme voi suostua tähän. Yhdessä, suomalaiset ja ulkomaalaiset työläiset ja työttömät työläiset puolustavat paremmin ja tehokkaammin heidän oikeuksiaan. Työttömyyden syy ei ole maahan tulleet työläiset. Työttömyys on kapitalismin rakenteellinen, pysyvä ongelma. Kapitalismin tuotannon järjestelmä aiheuttaa toistuvia kriisejä jonka pääuhrit ovat työntekijät. Nämä kriisit ovat yhä syvemmät ja toipuminen niistä on yhä heikompaa. Nyt eletään erityisesti vahvassa taantumassa ja hallituksen kurjistamispolitiikka pahentaa vielä enemmän tilannetta.

Tarvitaan muuta politiikkaa, joka edellyttää taloudellista kehitystä. Jos talous on terve, niin tarvitaan enemmän työläisiä, eli tarvitaan työvoimaa maahan. Tarvitaan lyhennettyä työaikaa ansiotasoa alentamatta. Tarvitaan julkisen investoinnin suunnitelma. Tarvitaan lainsäädäntöä joka estää yritysten tuotantoyksiköiden siirtämistä pois Suomesta halvan työvoiman maihin. Näin työllistetään sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työläisiä.

On aivan selvä ettei kannata odottaa että porvaripuolueet tai uusliberalismiin sopeutuneet puolueet edistävät näitä toimenpiteitä. Siksi tarvitaan aidosti työväen hallitus; tarvitaan työläisten järjestöjen muodostama hallitus joka ajaa työtä tekevän väestön asiaa.

Yksi asia mitä emme saa unohtaa tässä kamppailussa: työssä käyvät työläiset ja työttömät työläiset eivät ole toisiaan vastaan. Me kaikki kuulumme samaan luokkaan. Työttömien taistelu kuuluu kokon työväen taisteluun, sillä työttömät eivät ole mitään muuta kuin työläisiä, jotka eivät onnistu myymään omaa työvoimaansa, ainoata tulonlähdettä, joka työläisellä on kapitalistisessa järjestelmässä. Yhdessä olemme vahvempia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s