18057966_10212893144033814_386560152037611325_n
Portugali, 25.4.1974

Pasifismi näyttää olevan avainsana nykyisessä suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä. Asia on hyvin ymmärrettävä, kun ajatellaan vuoden 1918 vallankumouksen veristä tukahduttamista, sekä Suomen asemaa geopoliittisella laudalla. Suomi on aina ollut taistelevien imperialististen voimien välissä ja kärsinyt suurvaltojen välisissä sodissa. Ei siis ihme, että rauha on tärkeä arvo kommunisteille.

Mutta, kommunisteina meidän tulee analysoida realiteettia kiihkottomasti, dialektiikan menetelmää käyttämällä. Jos asemoimme itsemme marxilaiseen menetelmään, emme voi arvostella väkivallan käyttöä absoluuttisesti, eli ideaalisesti. Marxilaisen ajattelun mukaan materiaaliset olosuhteet määräävät menetelmät, ja leniniläisen vallankumouksellisen puolueen on oltava erityisen joustava menetelmissään. Näin ollen väkivaltaa ei voi tuomita abstraktisti ja periaatteellisesti.

Dialektiikan näkökulmasta väkivallan käyttö voidaan tuomita monissa tilanteissa, muttemme voi tuomita väkivaltaa kokonaisuudessaan abstraktisti, erityisesti kun puhutaan vallankumouksista. Ei ole ollut ainuttakaan sosialistiseen vallankumoukseen johtanutta kansannousua, joka olisi tapahtunut täysin rauhallisesti. Demokraattisessa parlamentaarisessa järjestelmässä on toki vaikeampi kuvitella sellaista tilannetta, missä poliittisen väkivallan käyttö olisi hyväksyttävää. Mutta onko tuomittavaa käyttää vallankumouksellista väkivaltaa esimerkiksi fasismin ja imperialismin vastustamiseen aina ja kaikkialla? Jos aseiden käyttö 2010-luvun Suomessa on järjetöntä, voimmeko sanoa samaa 1970-luvun Mosambikista?

Marxin mukaan voima on jokaisen vanhan yhteiskunnan kätilö, kun se kantaa kohdussaan uutta yhteiskuntaa. Työläisten emansipaation kampailussa vallankumouksellisten tulee olla valmiita käyttämään monenlaisia välineitä, joskus jopa aseita. Vaikka kommunistien täytyy välttää seikkailupolitiikkaa ja aseiden käytön fetisismiä, emme voi riisua työläisiä kokonaan aseista historiallisessa taistelussa pääoman sortoa vastaan.

(Julkaistu Tiedonantaja-lehdessä, 15.9.2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s