Pitämäni avauspuheenvuoro SKP:n Turun piirijärjestön järjestämässä Venäjän vallankumouksen 100-vuotisjuhlatapahtumassa (Turku, 05.11.2017)

23275296_867186440117747_4850871797791394517_o

Hyvät toverit ja ystävät,

Suomen kommunistisen puolueen Turun piirijärjestön puolesta kiitän teitä kaikkia läsnäolostanne tässä tärkeässä tapahtumassa, jossa muistetaan ja juhlitaan vuoden 1917 Venäjän sosialistista vallankumousta.

Juuri 100 vuotta sitten kolme yksinkertaista perusvaatimusta ohjasi venäläiset työläiset “rynnäköimään taivasta vastaan”, Marxin tunnettua lausetta käyttäen. Näin he avasivat uuden historiallisen aikakauden: kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakauden, jossa työväellä on vallankumouksellinen rooli. Venäläisen työväen yksinkertainen vaatimus oli: rauhaa, maata, leipää. Silloin kuten nykyäänkin porvaristo ja porvarivaltio eivät onnistuneet takaamaan työläisten ja köyhän kansan oikeutta arvokkaaseen elämään. Silloin kuten nykyäänkin työtä tekevä kansa ei voinut odottaa että hallitseva luokka ratkaisee syvimmätkin yhteiskunnalliset ristiriidat ja epäoikeudenmukaisuudet. Tänään myös vaaditaan rauhaa, mutta Sipilän hallitus sitoo Suomea Natoon, ja olemme taas ydinsodan uhan alla. Tänään myös tuhannet ihmiset etsivät jokapäiväistä leipää leipäjonoissa. Tänään myös joku etsii paikkaa, jossa voisi asua ja jota voisi kutsua kodiksi.

Ja mikä seikkailu Lokakuun vallankumous olikaan! Silloin saatiin nähdä suunnitelmatalouden valtavia edistysaskelia, kunhan vain rohkeasti päästettiin irti kapitalismin markkinakaaoksesta. Jatkuvasta imperialistisesta uhasta, väkivallasta ja sabotoinnista huolimatta parissa vuosikymmenessä Neuvostoliitto kehittyi takapajuisesta agraaritaloudesta sivistyneeksi teollistuneeksi taloudeksi, joka aikanaan nousi toiseksi vahvimmaksi maailmanvallaksi. Neuvosto-Venäjä ja muut Neuvostoliiton tasavallat syrjäyttivät despoottisen keisarikunnan, ja perustivat sen tilalle edistyksellisimmän demokratian muodon, eli työläisten ja talonpoikien neuvostodemokratian.

Tämä jättimäinen kehitys oli ennennäkemätöntä ja osoittaa minkälaista edistyksellistä voimaa kansanvallalla ja kollektivisoidulla talousrakenteella on. Toisin sanoen, se osoittaa minkälaisia mahdollisuuksia sosialismi yhteiskunnallisena ja poliittisena liikkeenä avaa ihmiskunnalle. Lokakuun vallankumouksesta syntyneen valtion saavutukset olivat valtavia esimerkiksi työttömyyden, köyhyyden ja syrjinnän sekä eriarvoisuuden vähentämisessä. Ei mikään yhteiskunta ollut lisännyt ihmisten elintasoa ja kulutusta niin nopeasti niin lyhyessä ajassa. Työllisyys oli taattu. Ilmainen koulutus oli kaikkien saatavilla päiväkodeista yliopistoon. Kaikilla oli oikeus ilmaiseen terveydenhoitoon. Kaikilla oli oikeus täyteen kuukauden mittaiseen lomaan. Työntekijöillä, jotka olivat loukkaantuneita tai sairastuneita oli työtakuu ja sairausvakuutus. Lomakeskukset ja lasten leirit olivat joko ilmaisia tai valtion tukemia. Ammattiliitoilla oli irtisanomisten veto-oikeus ja myös valta erottaa epämieluisia päälliköitä. Valtio sääteli kaikkia hintoja ja tuki perushyödykkeiden ja asuntojen kustannuksia. Vuokrat olivat vain 2-3 prosenttia perhebudjetista; vesi ja muut asumiskulut vain 4-5 prosenttia.

Henkinen kasvu nähtiin pyrkimyksenä parantaa elintasoa. Valtion tuet pitivät kirjojen, aikakauslehtien ja kulttuuritapahtumien hinnat minimissään. Tämän seurauksena työntekijöillä usein oli oma kirjasto, ja keskimääräinen perhe tilasi neljää aikakauslehteä. Unesco raportoi että Neuvostoliiton kansalaiset lukivat enemmän kirjoja ja näkivät enemmän elokuvia kuin mikään muu kansa maailmassa. Joka vuosi museoiden vierailijoiden määrä oli yhtä suuri kuin lähes puolet koko väestöstä, ja kävijöiden määrä teattereissa, konserteissa ja muissa esityksissä ylitti koko väestömäärän. Korkeimmat palkat olivat vain kymmenkertaiset ​​työntekijöiden keskipalkkoihin verrattuna, kun samaan aikaan Yhdysvalloissa korkeapalkkaiset yritysjohtajat tienasivat 115 kertaa työntekijän palkan. Nämä ovat esimerkkejä siitä, mitä entisten Neuvostoliiton tasavaltojen kansalaiset menettivät Neuvostovallan romahduksessa.

Neuvostoliiton kehitys todisti myös miten kapitalismista sosialismiin siirtyminen ei ole suoraviivainen ja nopea prosessi, kuten aikanaan siirtyminen feodalismista kapitalismiinkin kesti vuosisatoja. Se historiallinen muutos on pitkäjänteistä ja voi kestää muutaman sukupolven. 70 vuoden aikana Neuvostoliiton sosialistisella vallankumouksella oli valtavia saavutuksia, mutta myös valtavia virheitä ja jopa rikoksia tehtiin sosialismin nimissä – ilmiö jonka myös monet suomalaiset edesmenneet toverit kokivat. Niin kuin tapahtuu kaikissa vallankumouksissa, vallankumoukselliset elementit taistelivat jatkuvasti vastavallankumouksellisia elementtejä vastaan.

Lokakuun vallankumouksesta on paljon opittavaa myös vallankäytön perspektiivistä katsoen. Vuoden 1871 Pariisin kommuunin tappion jälkeen Marx huomautti että valtaan nouseva proletariaatti ei voi pelkästään siirtää olemassa olevaa byrokraattista koneistoa omiin käsiinsä. Marxin mukaan proletariaatin on murskattava vanha valtiollinen koneisto kokonaan, jotta voidaan rakentaa uusi valtio joka rakentuu työväen vallan pohjalta. Neuvostoliiton kehitys näytti kuinka helposti edistyksellisessä työväen valtiossa voi syntyä uusi byrokraattinen yhteiskunnallinen kerros. Näin ollen on selvä, että vanhan porvarivaltion murskaaminen ei riitä, vaan on myös huolehdittava, että vallankäyttö pysyy työtä tekevän kansan käsissä ruohonjuuritasolla. On huolehdittava, että suora- ja lähidemokratiaa eli kansandemokratiaa kehitetään ja syvennetään jatkuvasti. On varmistettava, että kansanjoukot osallistuvat aktiivisesti taloussuunnitelman valmisteluun.

Meillä on paljon opittavaa Lokakuun vallankumouksesta. Ja Lokakuun vallankumouksen opetukset on opittava hyvin, jotta jos tulevaisuudessa teemme edelleen virheitä, niin ainakaan emme toista vanhoja virheitä.

Hyvinä marxilaisina meidän kommunistien suhde Lokakuun vallankumoukseen on dialektinen: yhtäältä meillä on käsissämme Lokakuun vallankumouksen perintö ja meidän on jatkettava Lokakuun vallankumouksen projektia; toisaalta projektimme on jo toinen, uusi projekti, uudella vuosisadalla ja erilaisissa olosuhteissa. Meillä on uusi 2000-luvun sosialistinen ohjelma, jonka mukaan yhteiskunnallinen hyvinvointi ja yhteiskunnalliset oikeudet ovat erottamattomia poliittisista oikeuksista ja vapaudesta. Meidän kannaltamme sosialismin rakentaminen ei ole ainoastaan kommunistisen puolueen asia, vaan päinvastoin, kutsumme mukaan kaikki meidän luokkaliittolaisemme, eli kutsumme kaikkia edistyksellisiä ja sosialistisia voimia taisteluun vapauttamaan työväki ja köyhä kansa pääoman kahleista, taisteluun kohti sosialismia ja kommunismia. Kaikista puutteistaan huolimatta Lokakuun vallankumous on meille, kuten Marx Pariisin kommuunista sanoi, “uuden yhteiskunnan maineikas airut”.

Tiago Silva

SKP:n Turun piirijärjestön puheenjohtaja

23154755_1847366525575599_5281298298468557049_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s