Julkaistu Turun Sanomissa (18.12.), Aamuset-lehdessä (15.12.), ja Turkulainen-lehdessä (20.12.)

nohealthcare

Tärkeä edistysaskel tapahtui Helsingissä, kun pääkaupungin valtuusto hyväksyi marraskuun lopussa välttämättömien sosiaali- ja tervey­spalveluiden laajentamisen paperittomille henkilöille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helsingissä paperittomilla ihmisillä on jatkossa mahdollisuus hakea perusterveydenhuollossa hoitoa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin, eikä heidän tarvitse odottaa päivystykseen joutumista. Paperittomilla ihmisillä on tämän päätöksen seurauksena oikeus mm. rokotuksiin, mielenterveys- ja hammashoitopalveluihin. Kyseessä eivät siis ole vain paperittomien ihmisten edut, vaan kansanterveys kokonaisuudessaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on esimerkiksi suositellut, että kaikkien Suomessa oleskelevien roko­tuksista pitäisi huolehtia tartuntariskien välttämiseksi.

Turun pitäisi ehdottomasti seurata Helsingin esimerkkiä. Nyt Turussa asuvilla paperittomilla henkilöillä ei ole oikeutta hoitoon kuin akuuttitilanteissa. Jokapäiväiseen terveyteen kuuluvia tarpeita kuten pitkäaikais- ja mielenterveyssairauksien hoitoa, rokotuksia tai hammashoitoa ei hoideta kaupungin palveluissa. Onneksi on vapaaehtoisverkostoja kuten Global Clinic, ns. paperittomien klinikka, joka tarjoaa omilla resursseillaan moniammatillisia terveyspalveluja paperittomille ihmisille. Global Clinicin turkulaiset vapaaehtoiset huomauttavat, että Turussa ei ole yömajoitusta paperittomille muualla kuin päihdeyksiköissä, mikä luonnollisesti aiheuttaa vakavia ongelmia. Toisaalta, vaikka Global Clinic tarjoaa arvokasta palvelua paperittomille, järjestön resurssit ovat rajoitettuja. Klinikalla ei ole esimerkiksi mahdollisuutta antaa hammashoitoa, mihin tarvitaan parannusta pikaisesti. Näiden vapaaehtoisten ammattilaisten mielestä paperittomien terveydenhuoltoa on laajennettava Turussa samalla tavalla kuin Helsingissä.

Yhteiskunnan edistyksellisyyttä voidaan arvioida tavasta, jolla se kohtaa haavoittuvimmissa tilanteissa olevat ihmiset. Helsingin valtuuston toimenpide on konkreettinen tapa edistää suomalaisen yhteiskunnan edistyksellisyyttä. Helsinki on näyttänyt mallin, ja nyt on korkea aika seurata sitä muualla Suomessa. Onko Turun valtuustossa ketään, joka rohkeasti uskaltaa esittää samanlaista aloitetta, ja näin edistää paitsi paperittomien ihmisten oikeuksia, myös yleistä kansanterveyttä?

Tiago Silva

Kirjoittaja on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) Turun piirijärjestön puheenjohtaja, SKP:n keskuskomitean maahanmuuttoryhmän vetäjä, sekä Euroopan vasemmistopuolueen maahanmuuttotyöryhmän jäsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s