IMG_20180212_090045

(Poliittinen alustus SKP:n Turun piirikomitean kokouksessa, 11.2.2018)

Presidentinvaalit johtivat ennustettuun tulokseen: Niinistö valittiin presidentiksi ensimmäisellä kierroksella. Kokoomustaustaisen porvaripresidentin uudelleen valitseminen osoittaa, kuinka voimakas on hallitsevan luokan ideologinen koneisto. Vaikka Suomen yhteiskunta koki pienen myrskyn hallituksen työttömille säätämän rankaisulain aiheuttaman tyytymättömyyden vuoksi ja vaikka Niinistö nopeasti allekirjoitti lain laajasta kansan vastustuksesta huolimatta, niin silti suuri enemmistö äänestäjistä valitsi Niinistön taas presidentiksi. Porvarimedia käytännössä nosti Niinistön presidentinlinnaan, ja kuninkaallinen pariskunta Sauli ja Jenni oli kruunattu jo etukäteen. Suomalainen myytti, jonka mukaan presidentinvirka on tavallaan epäpoliittinen virka, johon liittyy pelkkä tietynlainen arvojohtajuus, auttoi porvariston ideologista koneistoa meikkaamaan Niinistöstä jonkinlaisen ”tolkun ihmisen”; muka maltillisen, ”koko kansan” presidentin, yhteiskunnallisten ja poliittisten murtumien yläpuolella olevan arvojohtajan.

Valtavirran medioiden kaunistelusta huolimatta Niinistö on edelleen suurporvariston kätyri. Niinistön multimiljonääreistä, verokarkureista, yritysjohtajista, pankkiireista, sote-jättiyrityksistä ja sijoitusalan yhtiöistä koostuva rahoittajalista osoittaa, että ”koko kansan Niinistö” on omistavan luokan lakeija.

Työväenliikkeellä sekä kommunisteilla ei ole resursseja voittaa porvariston ideologista koneistoa, mutta niillä on mahdollisuus hallita katuja. Siksi SKP:n päätös olla asettamatta presidenttiehdokasta näissä vaaleissa ei ollut virhe, koska se mahdollisti keskittymisen työttömien rankaisulain vastaiseen taisteluun. Olimme ahkerasti mukana keräämässä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen, ja osallistuimme sekä mobilisoimme ihmisiä SAK:n suureen poliittiseen mielenilmaukseen. Tämä on tärkeämpää sekä työväen luokalle yleisesti että puolueen vahvistamiselle. Työväen suora joukkotaistelu vihollisluokkaa ja sen politiikkaa vastaan ruohonjuuritasolla on aina etusijalla kommunistisen puolueen toiminnassa.

Niinistön kruunajaisia helpotti se, että työväenpuolueiden ehdokkaiden kampanjoissa ei ollut pienintäkään kipinää, joka olisi sytyttänyt työläiset kannattamaan heitä.  Ennustettavasti vaalit olivat suuri tappio vasemmistolle. Haataisen ja Kyllösen vaalitappio merkitsee, ettei vasemmistoon uskota työväen ja keskiluokkien keskuudessa. Lisäksi sekä SDP:n Rinne että Vasemmistoliiton Kyllönen yrittivät tehdä puolueidensa tappiosta voiton: Rinne väitti, että Niinistö ajaa SDP:n ohjelmaa, ja Kyllönen totesi, että vasemmiston arvot voittivat vaalit. Tämä naurettava ideologinen sekaannus vahvistaa vasemmiston epäuskottavuutta työväenluokan keskuudessa. Tällaiset puheet vahvistavat edelleen yleistä käsitettä, jonka mukaan eduskuntavasemmisto ajaa samaa politiikkaa kuin porvaripuolueet. Kuten on jo tapahtunut viime vuosina, äärioikeisto hyötyy vasemmiston ideologisesta ja poliittisesta konkurssista. Laura Huhtasaari voitonriemuisesti julisti vaalivalvojaisissaan että Perussuomalaiset ovat ”uusi normaali” tai ”valtavirta”. Vasemmiston mahalasku ruokkii äärioikeistoa.

Vasemmiston ja oikeiston samanlaistuminen on arvioitava oikeisto- tai porvarihegemonian valossa. Oikeistohegemonia ilmenee konsensuksena. Porvaripoliitikot ajavat muka yleisiä intressejä, arvoja, jotka näennäisesti ylittävät murtumat luokkien välillä. Viime vuosina Niinistö on osoittautunut ihannehahmoksi ruumiillistamaan tätä näennäistä konsensusta yhteiskuntaluokkien välillä. Häntä voi kuvata kokeneeksi porvaripoliitikoksi, joka on tavallaan karismaattinen mutta samalla jotenkin valju, ja johon on helpompi samaistua; hänen diskurssinsa on myös vahvasti epäpoliittinen, sillä se vetoaa perustunteisiin yleisillä ja abstrakteilla konsepteilla, kuten ”rauha”, ”tasa-arvo”, ”turvallisuus”, jne. Suomalainen myytti arvojohtajuudesta heijastaa nimenomaan tätä epäpoliittisuutta. Kukaan muu poliitikko ei onnistunut kilpailemaan Niinistön kanssa tässä asiassa.

Tätä konsensuksen ilmiötä on lähestytty myös marxilaisessa kirjallisuudessa. Marx ja Engels esittelivät jo varhaisessa vaiheessa idean, jonka mukaan omistavan luokan taloudellinen ja poliittinen valta-asema tulee vahvistumaan ideologisella tasolla. Muut marxilaiset teoreetikot kuten Gramsci ja Althusser syvensivät Marxin ja Engelsin analyysiä siitä, kuinka porvaristo vahvistaa valta-asemansa ideologisilla ja kulttuurisilla välineillä. Marxilaisesta perspektiivistä ihmisen arvomaailma johtuu ihmisen konkreettisista, empiirisistä ja materiaalisista olosuhteista. Tietyn luokan ideologinen johtoasema tarkoittaa sitä, että hallitseva luokka identifioi oman ideologiansa eli arvomaailmansa – joka perustuu omiin luokkaintresseihin – koko yhteiskunnan intresseihin; eli hallitseva luokka tekee omasta luokkaperusteisesta arvomaailmastaan koko yhteiskunnan arvomaailmaa. Siitä syntyvät harhaanjohtavat konseptit, kuten ”kansallinen etu”, ”yleinen etu”, ”suomalaiset arvot”, ”länsimaiset arvot”, jne. Jotta tämä identifioituminen onnistuu, on käytettävä niin abstrakteja ja yleistettäviä käsitteitä kuin mahdollista. Tästä seuraa edellä mainittu epäpoliittisuus. Sen sijaan, että vasemmisto paljastaa porvariston ideologisen ansan, se tarttuu syöttiin ja identifioi oma ohjelmansa oikeiston ohjelman kanssa.

Porvaristohegemonia vahvistui kansainvälisellä tasolla merkittävästi Neuvostoliiton ja sosialistileirin romahdettua, ja siitä lähtien uusliberalismi yleistyi koko maailmassa. Tämä johti vakaviin seurauksiin etenkin vasemmistolle: sosiaalidemokraatit ja parlamentaariset vasemmistopuolueet antautuivat kapitalismille ja uusliberalismille koko Euroopassa, Suomen demarit ja Vasemmistoliitto mukaan lukien. Edes kommunistiset puolueet eivät selviytyneet täysin ehjinä uusliberalismin voittokulkusta, kun esim. Italian Rifondazione Comunista-puolue osallistui Romano Prodin uusliberalistiseen hallitukseen.

Työväen puolueiden antautuminen oikeistokonsensukselle eli porvarihegemonialle, johti siihen, että vasemmisto osoittautui täysin kyvyttömäksi EU:n johtaman eurooppalaisen, etenkin saksalaisen, finanssipääoman diktatuurin vastustamisessa. Äärioikeistolaiset ja nationalistiset tahot ovat monopolisoineet EU-kriittisyyden ja hyväksikäyttäneet vasemmiston kyvyttömyyttä haastaa EU:n ajamaa uusliberalistista konsensusta. Suomi on malliesimerkki tästä prosessista, joka aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia työväenliikkeelle, kun se ajaa työläisiä pois omista luokkajärjestöistään suoraan äärioikeistolaisten laariin.

Vasemmiston presidenttiehdokkaiden uskottavuuden puute, ja tämän puutteen hyväksikäyttö konservatiivisilla ja nationalistisilla tahoilla, tuotti tuhoisia seuraamuksia kommunisteille, kun Paavo Väyrysen ympärille kokoontuneet konservatiiviset, sovinistiset ja nationalistiset tahot onnistuivat houkuttelemaan joukon kommunisteja omiin riveihinsä Väyrysen uskotteleman EU- ja natokriittisyyden hämäämänä. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten oikeistohegemonia iskee kommunistisen liikkeen sydämeen.

Näissä vaaleissa olisi tarvittu vasemmiston yhteinen ehdokas, joka olisi rikkonut vallitsevaa arvokonsensusta ja olisi tuonut esille työväen perspektiivejä ja tavoitteita; ehdokas, joka olisi haastanut oikeistokonsensuksen radikaalilla luokkapolitiikalla; ehdokas, joka olisi paljastanut ”arvojohtajuuden” hölynpölyn ja olisi selvästi sanonut, että presidentinvirka on poliittinen virka, ja että työväen edustajat halutaan kaikkiin valtavirkoihin; ehdokas, joka olisi tuonut ideologiseen johtoasemaan työväen arvot, kuten solidaarisuuden, kollektiivisuuden, kansandemokratian, yhteistyön, kansainvälisyyden, ja yhteisöllisyyden!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s