green red

Maailma menee päin helvettiä ilmastomuutoksen ansiosta eivätkä eliitit pysty tekemään sille mitään. Porvaripuolueet lausuvat tietysti hienoja puheita rakenteellisesta eriarvoisuudesta ja vaikuttavat olevan aidosti huolestuneita ilmastokriisin vuoksi, mutta mitä he ehdottavat asian ratkaisemiseksi? Lisää veroja, jotka kohdistuvat etenkin vähäosaisiin. Liberaalit keskittyvät yksilöllisiin kulutustapoihin, ihan kuten ilmastokriisin takana olisi yksittäiset henkilöt, eikä tuhottava talousjärjestelmä. Näin he pyrkivät parantamaan syöpää paracetamolilla.

Kommunistien mielestä ilmastokriisi osoittaa yhä edelleen kapitalismin vanhentuneisuuden. Tuotantotapa, jota hallitsee pelkästään markkinat, eli voitontavoittelu, on kaoottinen talousjärjestelmä, joka ei ole millään tavalla kestävä planeetallemme.

Oxfamin mukaan maailman rikkain 10% tuottaa puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä, kun köyhempi puoli maailman ihmisistä osallistuu vain 10 prosenttiin päästöistä. Ilmastonmuutos ei ole yksittäisten henkilöiden kulutustavoista kiinni, vaan se johtuu rakenteellisesta eriarvoisuudesta sekä kapitalismin järjettömyydestä ja itsesääntelyn puutteesta.

Muut puhuvat ilmastovaaleista, mutta minä sanon etteivät tulevat vaalit ratkaise mitään, elleivät ne ole askel globaalia ilmastovallankumousta kohti. Meidän on edettävä myös omassa maassamme kohti sellaista vallankumousta. Meidän tulee peruuttaa viime vuosikymmenien yksityistämishankkeet ja kansallistaa uudelleen talouden keskeisiä sektoreita, kuten pankkijärjestelmä, energia, infrastruktuurit, viestintä, suurteollisuus, raaka-aineiden tuotanto, jne.

Kansallistettujen yrityksien ohjauksen pitää olla työläisten vallan alla. Meidän tulee ohjata taloudellista kehitystä suunnitelmallisesti, varmistamalla että taloudellisten suunnitelmien laatiminen on demokraattisesti ja epäbyrokraattisesti toteutettu. Talouden suunnittelua ohjaavana kriteerinä tulee olla ihmisten tarpeet voitontavoittelun sijaan.

Ihmiskunnan pelastus on työväen luokan käsissä. Työläisten ja yhteiskunnan köyhempien sektoreiden tulee ottaa tuotantovälineet käsiinsä ja rakentaa ihan uudenlainen tuotantotapa. Meidän täytyy rakentaa talousjärjestelmä, jonka ohjaus perustuu aitoon demokraattiseen päätöksentekoon ja rationaaliseen suunnitteluun. Muuten, porvarit johtavat sokeasti meidät kaikki joukkotuhoon.

Tiago Queimada e Silva

SKP:n eduskuntavaaliehdokas Varsinais-Suomen piirissä, nro. 111

3 thoughts on “Punainen on vihrein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s