Proletaarit

Vuonna 2016 useiden afrikkalaistaustaisten yhdistysten koalitio lähetti YK:lle raportin, jossa esitti konkreettisia tietoja rasistisesta eriarvoisuudesta Portugalissa.

Raportissa korostettiin afrikkalaistaustaisten kohtaamaa rakenteellista syrjintää: heitä oli suhteellisesti kolme kertaa enemmän alhaisen koulutuksen ammateissa, ja saman tyyppisistä ammateista he saivat keskimäärin 103 euroa vähemmän palkkaa kuukaudessa. Heillä oli kaksinkertainen työttömyysaste. He asuivat seitsemän kertaa todennäköisemmin huonoissa asuinolosuhteissa.

On monia afrikkalaistaustaisia, joita syntyessään Portugalissa pidetään ulkomaalaisina ja jotka eivät nauti peruskansalaisoikeuksia. Laki estää Portugalin kansalaisuuden välittömän saamisen niiltä, jotka ovat syntyneet Portugalin maaperällä, mutta ovat maahanmuuttajien lapsia.

Mutta Portugalin rakenteellisen rasismin rumin ja barbaarisin ilmentymä on poliisiväkivalta afrikkalaistaustaisen enemmistön esikaupunkialueilla, etenkin Lissabonin kaltaisten suurten kaupunkien ympäristössä. Poliisin käsissä on parin viime vuosikymmenen aikana kuollut näissä naapurustoissa kymmeniä, usein hyvin nuoria ihmisiä.

Viime vuosien aikana jotkin näistä tapauksista ovat tulleet julkisuuteen, ja ne tarjoavat laajalle yleisölle välähdyksen raa’asta arkitodellisuudesta, jonka afrikkalaistaustaiset kohtaavat Portugalin lähiöissä. Paljon voitaisiin myös sanoa siitä väkivallasta ja rasismista, jota maan…

View original post 1,522 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s